Pośród wielu typów latawców koniecznie należy wyróżnić latawce akrobatyczne, które dzięki swej konstrukcji i materiałom umożliwiają wykonywanie niezwykłych akrobacji powietrznych, cieszących oko nie tylko właściciela latawca, ale również zgromadzonych widzów. Zbudowanie latawca przeznaczonego do celów akrobatycznych wymaga zastosowania bardzo odpornych i wytrzymałych materiałów, ponieważ, szczególnie na początku, istnieje bardzo duże ryzyko częstego uderzania latawca w ziemię. Latawiec taki powinien być także wykonany ze znaczną precyzją, bardzo ważne jest także sprawdzenie możliwości sterowania latawcem. Kształt latawca akrobacyjnego jest właściwie dowolny i zależ od jego twórcy. Latawce akrobatyczne najczęściej mają kształt zbliżony do delty. Wśród latawców akrobatycznych wyróżniamy takie, które mają sztywny stelaż oraz latawce miękkie (tzw. parafoile). Te ostatnie, jeśli kilkukrotnie zwiększymy ich powierzchnię nośną, mogą stać się znakomitymi latawcami pociągowymi, służącymi sportom ekstremalnym.