Wyzwania transportu lotniczego w czasie pandemii COVID-19

Nie można zaprzeczyć, że COVID-19 zmienił sposób, w jaki podróżujemy i korzystamy z różnych środków transportu. Transport lotniczy jednym z najbardziej dotkniętych sektorów, ponieważ wirus jest w stanie łatwo przenosić się z jednego kraju do drugiego poprzez podróżujących. Dlatego przemysł lotniczy jest zmuszony do ciągłego przystosowywania się do nowych zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pasażerom i pracownikom w czasie pandemii.

 1. Nowe wymagania dla przemysłu lotniczego

Organizacje zajmujące się bezpieczeństwem lotniczym, takie jak Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opracowały szereg zasad i wytycznych dla przemysłu lotniczego, które należy przestrzegać w czasie pandemii. Należy zachować odstęp społeczny, korzystać z maseczek ochronnych oraz dezynfekować powierzchnie, między innymi.

 1. Jakie zmiany wprowadzili przewoźnicy lotniczy?

W odpowiedzi na nowe wymagania bezpieczeństwa, przewoźnicy lotniczy wprowadzili szereg nowych procedur. Poniższa lista przedstawia niektóre z głównych działań, jakie podejmują przewoźnicy lotniczy:

 • Monitorowanie zdrowia pracowników lotniskowych i personelu pokładowego.
 • Ściślejsze kontrole odprawy pasażerów oraz prowadzenie badań temperatury ciała w celu wykrycia potencjalnych zakażonych osób.
 • Rozmieszczanie kiosków dezynfekujących oraz innych środków ochronnych na całym lotnisku.
 • Obowiązkowe noszenie maseczek przez wszystkich pracowników lotniskowych i pasażerów.
 • Zwiększona częstotliwość dezynfekcji wnętrz samolotów przed i po każdym locie.
 • Ograniczenie usług pokładowych, takich jak serwowanie posiłków i napojów.
 1. Czy pasażerowie powinni przygotować się na zmiany?

Tak, pasażerowie muszą zrozumieć, że przewozy lotnicze wymagają nowych działań i podjęcia wysokich środków bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy niektóre z czynności, które powinien wykonać każdy pasażer w czasie pandemii COVID-19:

 • Przestrzeganie wymaganego odstępu społecznego na lotnisku.
 • Zapewnienie posiadania maseczek ochronnych i ich noszenie przez cały czas lotu.
 • Zwiększenie częstotliwości mycia rąk i unikanie dotykania twarzy.
 • Przygotowanie się na kontrolę temperatury ciała przed lotem.
 1. Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu lotniczego

W czasie pandemii COVID-19, przemysł lotniczy musi szukać innowacyjnych rozwiązań, aby spełnić nowe wymagania bezpieczeństwa. Przykłady takich działań to:

 • Stosowanie robotów i automatów, które pomagają w dezynfekcji terminali lotniskowych oraz samolotów.
 • Wdrażanie technologii biometrycznej, w celu zminimalizowania kontaktu z personelem lotniczym.
 • Rozwój sensingu oczu, który wykorzystuje kamery w celu monitorowania stanu zdrowia pasażerów.
 1. Aktualna sytuacja na rynku przemysłowym

Pomimo wprowadzenia nowych zasad bezpieczeństwa, sektor transportu lotniczego ciągle boryka się z wyzwaniami w czasie pandemii COVID-19. Loty zostały wstrzymane, a kwartałowy wynik finansowy przewoźników lotniczych jest bardzo słaby. Jednakże, istnieją pewne oznaki poprawy, a sektor powoli odradza się z godziny policyjnej oraz z restrykcji związanych z ograniczeniem ilości pasażerów na pokładzie samolotu.

Podsumowanie

Transport lotniczy musi dostosować się do nowych wymagań bezpieczeństwa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym w czasie pandemii COVID-19. Działania podejmowane przez przewoźników lotniczych, organy zarządzające bezpieczeństwem lotniczym oraz pasażerów, pomogą w zwalczaniu wirusa i zwiększeniu bezpieczeństwa w podróżowaniu. Zaangażowanie przemysłu lotniczego w szukanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę wyników finansowych, to kluczowe czynniki dla przetrwania branży transportu lotniczego w czasie pandemii.