Transport intermodalny: Dlaczego warto z niego korzystać?

W dzisiejszych czasach, kiedy globalizacja stanowi powszechną rzeczywistość, korzystanie z transportu intermodalnego staje się coraz bardziej popularne. Pomimo że jeszcze nie jest to dominujący sposób przewozów w przypadku firm logistycznych, to każdego roku zwiększa się liczba przedsiębiorstw, które doceniają zalety tej metody transportowania towarów. W tym artykule postaramy się przybliżyć temat transportu intermodalnego, omówić jego najważniejsze korzyści i wskazać, dlaczego warto z niego korzystać.

  1. Co to jest transport intermodalny?

Transport intermodalny to sposób przewożenia towarów, w którym do osiągnięcia celu przeładunkowego używane jest więcej niż jedno środków transportu. Oznacza to, że towar przemieszczany jest np. koleją, samochodem ciężarowym, a także statkiem lub samolotem. Elementem składowym transportu intermodalnego jest również kontener, specjalne naczepy, które służą do przenoszenia wszelkiego rodzaju ładunków.

  1. Korzyści płynące z transportu intermodalnego:

• Zmniejszenie kosztów – transport intermodalny umożliwia znaczne obniżenie kosztów przewozu, zwłaszcza w przypadku natężenia dostaw i dużych ładunków.

• Optymalizacja czasu – różne rodzaje transportu umożliwiają dostosowanie się do czasu potrzebnego do przewiezienia towaru, co z kolei przyczynia się do zwiększenia efektywności i optymalizacji procesów biznesowych.

• Minimalizacja ryzyka – w przypadku przewożenia towarów wrażliwych na warunki atmosferyczne lub ryzyka kradzieży, transport intermodalny stanowi szczególnie korzystne rozwiązanie, ponieważ wymaga od przedsiębiorców minimalnego zaangażowania w trudne sytuacje związane z przewozem.

• Wyższe standardy bezpieczeństwa – dzięki przetestowanemu i skutecznemu systemowi kontroli jakości ładunków, transport intermodalny może zapewnić swoim klientom nie tylko wysoki poziom bezpieczeństwa, ale również odporność na uszkodzenia, wycieki i nieprawidłowej temperatury podczas transportu.

• Środowiskowe korzyści – transport intermodalny przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń, co w konsekwencji składa się na poprawę zrównoważonego rozwoju.

  1. Transport intermodalny w Polsce:

W Polsce transport intermodalny zyskuje coraz większą popularność. W ostatnich latach wiele firm logistycznych zdecydowało się skorzystać z tego sposobu przewozu towarów, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów i podniesienia jakości przewozów. Polska posiada korzystne warunki geograficzne – położenie nad morzem, węzły komunikacyjne oraz rozwiniętą infrastrukturę transportową. Firmy oferujące transport intermodalny w Polsce nie boją się konkurować z przewoźnikami drogowymi, a nawet oferują tańszą i bardziej ekologiczną alternatywę.

  1. Przykłady zastosowania transportu intermodalnego:

• Transport międzykontynentalny – transport intermodalny to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą przewieźć swoje towary między różnymi kontynentami, wykorzystując do tego m.in. połączenia morskie i kolejowe. Dzięki temu możliwe jest minimalizowanie kosztów i skrócenie czasu transportu między poszczególnymi krajami.

• Transport drogowy i kolejowy – często korzystają z transportu intermodalnego firmy, które chcą przewieźć swoje towary w kraju, ale jeden środek transportu nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb. Przewóz drogowy jest idealny dla transportu na krótkich i średnich dystansach, natomiast przewóz kolejowy umożliwia przewiezienie większych ilości towarów w krótszym czasie.

• Eksploatacja kontenerów – kontenery to uznany na całym świecie sposób transportu ładunków. Kontenery przewożone statkami mogą być łatwo przenoszone od jednego środka transportu do drugiego, dzięki czemu proces transportu przebiega bezproblemowo i szybko.

  1. Podsumowanie:

Transport intermodalny to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą taniej, szybciej i bardziej efektywnie przewieźć swoje towary do celu. Koszty przewozów są niższe, a jakość usług, które oferują firmy zajmujące się transportem intermodalnym, jest na przystępnej dla przedsiębiorców wysokości. Transport intermodalny to też ekologiczne rozwiązanie, które pozwala na zmniejszenie emisji substancji szkodliwych i zanieczyszczeń. W Polsce rozwijają się firmy logistyczne, które oferują transport intermodalny, czerpiąc z korzyści, jakie on przynosi. To dobry kierunek rozwoju dla branży transportowej.