Wysłodki buraczane są produktem ubocznym, który powstaje podczas produkcji cukru. Z jednej tony buraków cukrowych produkuje się około 150 kg cukru oraz 250 kg wysłodków buraczanych (o zawartości suchej masy 20%). Wysłodki to cenny materiał paszowy, wykorzystywany w żywieniu bydła i owiec, również koni i trzody chlewnej.

Skład wysłodków buraczanych

Wysłodki buraczane składają się w dużym stopniu z węglowodanów. W sporej ilości są to polisacharydy strukturalne, na przykład celuloza, hemiceluloza, pektyny, ligniny. Pektyny fermentowane są w żwaczu szybciej niż celuloza lub hemiceluloza, lecz wolniej niż skrobia. Dzięki czemu wysłodki są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia subkliniczną kwasicą żwacza i dostarczają szybciej energii dla bakterii w żwaczu. Zawartość włókna w wysłodkach to około 21%. Co więcej, znajdują się w nich niewielkie ilości tłuszczu, a także znikome ilości fosforu i sodu, przy wysokiej zawartości wapnia. Wysłodki buraczane są bogate w lizynę. Mała ilość cukru pozostająca w wysłodkach pomaga we właściwym przebiegu zakiszania.

Wysłodki buraczane – dawkowanie dla trzody chlewnej

Wysłodki prasowane a także suche są też stosowane w żywieniu trzody chlewnej. Dzięki swoim specyficznym właściwościom, powodują u zwierząt długo utrzymujące się uczucie sytości bez większego pobrania energii. Wysłodki to idealna pasza dla loch prośnych i stanowią alternatywę cenową dla innych nośników włókna surowego. Bardzo ważną cechą jest zredukowanie niebezpieczeństwa mykotoksycznego skażenia zwierzęcia przez paszę.

Następnym atutem jest niska wartość pH – co działa stabilizująco na środowisko żołądkowo-jelitowe. Pektyny zawarte w wysłodzinach przeciwdziałają nieżytowi jelita grubego w okresie przed wyproszeniami.

Dawkowanie: Lochy prośne: 4-5 kg świeżej masy na dzień, młodsze loszki hodowlane – „do woli”

Wysłodki buraczane suche melasowane

Melasowane wysłodki posiadają dużą ilość pektyn a także łatwo strawnego włókna. Czas rozkładu tych składników w żwaczu jest dłuższy niż skrobi, więc możliwe jest utrzymanie prawidłowego zakwaszenia żwacza. Wtedy środowisko żwacza jest odpowiednie zarówno dla bakterii jak i dla krowy. Dzięki temu krowa może pobierać więcej suchej masy niż w wypadku występowania w dawce pasz treściwych. Odpowiednia ilość i żywotność bakterii w żwaczu ma decydujące znaczenie dla wydajności mlecznej zwierząt. Naturalnie wraz ze wzrostem wartości energetycznej wzrasta cena.
Jeśli będziemy regularnie stosowali wysłodki buraczane melasowane jako dodatek do paszy, to już po niedługim czasie zobaczymy tego pozytywne efekty. Jest jednak bardzo ważne, żeby stosować się do dokładnych informacji podanych przez producenta, w szczególności tych o dawkowaniu. Wysłodki powinniśmy podawać zwierzętom po uprzednim namoczeniu.
Wysłodki suche mogą stanowić od 10-50% masy mieszanki treściwej uzupełniającej. Lecz ich ilość powinna wynikać z bilansu dawki pokarmowej. Dla krów mlecznych jest to dawkowanie około 2-4 kg dziennie, dla opasów 1-2 kg dziennie. Krowy zasuszone do 1kg dziennie.

Dawkowanie dla owiec:

  • matki ciężarne do 3 kg dziennie
  • matki karmiące do 6 kg dziennie
  • młodzież hodowlana do 3,5 kg suchej masy w dawce żywieniowej.